Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Czy pracodawca musi sprostować świadectwo pracy po kilku latach

214

W 2015 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników i wydaliśmy mu świadectwo pracy. W tym miesiącu pracownik zwrócił się do nas z pismem o jego sprostowanie z powodu błędnie wpisanego okresu zatrudnienia. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji.

Odpowiedź
Tak, niezależnie od terminu wykrycia błędu pracodawca musi wystawić nowe, poprawne świadectwo pracy z faktyczną datą jego sporządzenia. 

Uzasadnienie
Świadectwo pracy jest dokumentem określającym okres zatrudnienia pracownika oraz jego przebieg. Po zakończeniu umowy o pracę musi on otrzymać ten dokument. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o nowe zatrudnienie czy prawidłowego wyliczenia okresów składkowych w ZUS. 
 

Ważne

Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy niezwłocznie po jego zakończeniu, najpóźniej w ciągu 7 dni od tego faktu.


Pracownicy korzystający z powierzonego przez pracodawcę mienia (np. telefonu komórkowego) powinni rozliczyć się z nim przed rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak nawet jeśli tego nie zrobią, pracodawca nie może uzależnić od tego faktu wydania świadectwa pracy. Nawet jeśli pracownik nie odda telefonu pracodawca musi wydać mu świadectwo pracy w przepisowym terminie.

Oczywiście, obowiązek dopilnowania, czy świadectwo pracy zawiera poprawne dane ciąży na pracodawcy, niemniej również pracownik powinien za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę