Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 24

Grudzień 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Prezenty z ZFŚS dla pracowników

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Świadczenia chorobowe pracownika powyżej 50 roku życia przebywającego w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim

Paulina Matuszewska

Zawiadomienie organu rentowego o dochodach rencisty-zleceniobiorcy nawet jeśli wynagrodzenie nie jest objęte ubezpieczeniami społecznym

Paulina Matuszewska

OŚWIATA I KULTURA

Niezłożenie oświadczenia przez pracownika samorządowego

Radosław Stępień

Dodatek dla wychowawcy w internacie na terenie wiejskim

Radosław Stępień

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Degradacja strażaka

Radosław Stępień

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

Radosław Stępień

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego

Jadwiga Sztabińska

WYNAGRODZENIA

Konsekwencje nie potrącenia przez pracodawcę części składników wynagrodzenia na zajęcie urzędu skarbowego

Paulina Matuszewska

Czy płaca minimalna obejmuje wynagrodzenie prowizyjne

Paulina Matuszewska

Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku wydłużenia okresu zatrudnienia

Izabela Nowacka

Kiedy pracownikowi samorządowemu przysługuje odprawa emerytalna

Izabela Nowacka

Jak i w którym miesiącu rozliczyć pierwsze wpłaty na PPK

Izabela Nowacka

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Czy od ukończenia 50 roku życia należy naliczać 14 dniowe wynagrodzenie chorobowe

Paulina Matuszewska

BHP

Apteczka w zakładzie pracy

Anna Skoczek

Zatrudnienie montera rusztowań

Anna Skoczek

Ochrona indywidualna

Anna Skoczek