Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczenia chorobowe pracownika powyżej 50 roku życia przebywającego w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
196

Pracownik po 50 roku życia był na zwolnieniu lekarskim 7 dni, po czym 15 dni przebywał w szpitalu. W bieżącym roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim również 7 dni czyli w sumie 14 dni zwolnienia lekarskiego i 15 dni pobytu w szpitalu. Jak ustalić świadczenie chorobowe?

Odpowiedź

Wynagrodzenie chorobowe należy wypłacić za 7 dni chorobowego.  Za pobyt w szpitalu 15 dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Jeżeli pracownik ukończył 50 lat w roku poprzednim, to wysokość tych zasiłków kształtuje się w wysokości 80 % podstawy wymiaru, pod warunkiem, że absencja chorobowa nie była związana z wypadkiem przy pracy.

Uzasadnienie

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
Jeżeli niezdolność pracownika wynikała z wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Pracownik, który ukończył 50 rok życia, 14 dniowy okres dotyczy niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
Należy podkreślić, że prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.
Pracownik, który ukończył 50 rok życia, 14 dniowy okres dotyczy niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
Należy podkreślić, że prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Miesięczny zasiłek chorobowy zasadniczo, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Jednakże, miesięczny zasiłek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.