Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma wynajmuje powierzchnie biurowe w biurowcu. W poprzednim tygodniu w piątek wszyscy pracownicy musieli opuścić pomieszczenia o trzy godziny wcześniej niż normalny koniec pracy, ze względu na konieczne prace w biurowcu. Szef firmy w tym dniu skrócił czas pracy i pozwolił pracownikom iść do domu, bez konieczności kontynuacji obowiązków w tym dniu. Nie było także mowy o konieczności odpracowania tych trzech godzin. Moje pytanie związane jest z sytuacją pracownicy, która w tym dniu była na urlopie. Czy przy wcześniejszym zakończeniu pracy przez pozostałych tej pracownicy powinna policzyć 8 czy tylko 5 godzin urlopu?

Odpowiedź 

Pracownica, która przebywała wówczas na urlopie powinna mieć w ewidencji wpisane wykorzystanie jednego pełnego dnia urlopu, a nie tylko  5 godzin. 

Uzasadnienie

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalnym prawem każdego pracownika. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy czym przy udzielaniu urlopu przyjmuje się, że   jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. 
Zatem zasadą jest, że pracownikowi udzielany jest urlop za normalny  dzień pracy, określony w regulaminie lub umowie o pracę , a nie za poszczególne godziny faktycznie wykonywanej pracy.  
Udzielenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę