Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można rozwiązać umowę o pracę chorującemu pracownikowi, który podlega ochronie przedemerytalnej

Artykuły | 28 listopada 2019 | NR 24
132

Pracownica przebywała na zwolnieniach lekarskich od 13 października 2018 r., a od 13 kwietnia 2019 r. do 6 kwietnia 2020 r. jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Chcemy rozwiązać z nią umowę o pracę, ale nie mamy pewności, czy możemy, ponieważ ma ona 59 lat i jest objęta ochroną przedemerytalną. Czy w tej sytuacji dopuszczalne jest wręczenie pisma prowadzącego do zakończenia stosunku pracy, a jeśli tak, to na jakich warunkach?

ODPOWIEDŹ

Z pracownicą objętą ochroną przedemerytalną pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Może to uczynić po upływie kodeksowego okresu ochronnego.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej:

  • dłużej niż 3 miesiące – jeśli zatrudnienie tego pracownika u tego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy,
  • łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (łącznie 272 dni, a przy gruźlicy – 360 dni) – przy dłuższym niż 6 miesięcy zatrudnieniu u tego pracodawcy.

Wynika to z art. 41 w zw. z art. 53 § 1 pkt 1 k.p. Z opisu przedstawionego przez Czytelnika można wywnioskować, że okres ochronny już minął. Nie oznacza to jednak możliwości wręczenia wypowiedzenia. Pracownica znajduje się bowiem pod ochroną przedemerytalną, którą mogłoby uchylić jedynie uzyskanie przez nią renty z tytułu całkowitej niezdolności do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę