Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik brał ślub w lipcu, ale nie wnioskował wówczas o urlop okolicznościowy z tego powodu. Wystąpił o jego udzielenie w listopadzie. Przekonuje, że ma prawo połączyć dni „urlopowe” przysługujące mu z tytułu ślubu i urodzenia dziecka, które właśnie w listopadzie przyszło na świat. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca powinien udzielić wyłącznie 2 dni zwolnienia od pracy ze względu na urodzenie się dziecka pracownika. 

UZASADNIENIE

Zwolnienie od pracy z uwagi na wydarzenia rodzinne (tzw. urlop okolicznościowy) przysługuje zasadniczo w terminie wskazanym przez pracownika. Jednak ten termin powinien był związany czasowo z przyczyną zwolnienia. Nie musi przypadać dokładnie na dzień ślubu czy urodzin dziecka, bo przepisy tego nie wymagają. Ich celem jest zarówno stworzenie pracownikowi możliwości udziału w uroczystości, jak i załatwienia niezbędnych formalności. Dlatego też pracownik może wnioskować o udzielenie urlopu okolicznościowego przed i po ślubie czy przed i po urodzeniu dziecka. Tym niemniej odstęp czasowy od samego zdarzenia musi być bliski. W sytuacji opisanej przez Czytelnika nie sposób uznać, że warunek związku czasowego między ślubem pracownika a terminem wnioskowanego urlopu okolicznościowego jest spełniony. Mogłoby tak być w sytuacji, gdyby uroczystość ślubna była podzielona na dwie części: cywilną i ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.