Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach dorocznej oceny przydatności poszczególnych strażaków w naszej jednostce jedna osoba dostała ocenę negatywną jako osoba nieprzydatna do zajmowanego stanowiska. Czy przy takiej sytuacji następuje automatyczna degradacja (przeniesienie na niższe stanowisko)?

Odpowiedź 

Negatywna ocena o nieprzydatności strażaka na danym stanowisku nie ma automatycznego przełożenia na przesunięcie na niższe stanowisko. To od komendanta jednostki zależy czy skorzysta z tego uprawnienia, czy też nie.  Negatywna ocena okresowa nie upoważnia także do zawieszenia takiego strażaka w czynnościach służbowych.

Uzasadnienie

Strażaka można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadkach:

  • orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia go na stanowisko równorzędne;
  • nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej;
  • niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;
  • likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia strażaka na równorzędne stanowisko. 

Dodatkowo, by komendant mógł przenieś strażaka na niższe stanowisko musi uzyskać zgodę tej osoby. Dopiero brak tej zgody może skutkować zwolnieniem ze służby. 
Jak już wspomniałem to od komendanta zależy czy skorzysta on z możliwości przesunięcia strażaka na niższe stanowisko. Tutaj nie działa a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę