Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy od ukończenia 50 roku życia należy naliczać 14 dniowe wynagrodzenie chorobowe

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
259

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 21 października 2019 roku. 4 listopada 2019 roku pracownik skończył 50 lat. Za dni choroby w październiku i w listopadzie wypłacone zostało wynagrodzenie chorobowe. Czy zostało ono wypłacone właściwie, czy powinno być wypłacone za 14 dni od daty ukończenia 50 roku życia.

Odpowiedź

Wynagrodzenie chorobowe powinno być wypłacone przez pracodawcę za okres do 33 dni chorobowego, bowiem 14 dniowe wynagrodzenie chorobowe należy liczyć, od 1 stycznia roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym pracownik  ukończył 50 lat. Zatem w przytoczonej sytuacji od 1 stycznia 2020 roku będzie przysługiwało temu pracownikowi 14 dniowe wynagrodzenie chorobowe, jeśli oczywiście nie będzie zdolny do pracy.

Uzasadnienie

Według Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wynagrodzenie za czas choroby:

  1. nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
  2. nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z 25 czerw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.