Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 11 stycznia 2019 r. zatrudniamy pracownicę socjalną, która pracuje w terenie i prowadzi wywiady środowiskowe. Poprzednio pracowała też w tym samym charakterze w ośrodku, ale w innej miejscowości. Czy do stażu pracy , od którego liczy się dodatkowy urlop można włączyć staż u poprzedniego pracodawcy, skoro pomiędzy jednym a drugim zatrudnieniem pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim?

Odpowiedź 

W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z ciągłością zatrudnienia i jeśli pracownica pracowała ponad 5 lat, to przysługuje jej dodatkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego. 

Uzasadnienie

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Istotnym jest, że warunkami nabycia prawa do tego urlopu są nieprzerwana i faktycznie wykonywana praca. Zatem należy przede wszystkim sprawdzić, czy pomiędzy data zakończenia stosunku pracy w poprzednim ośrodku pomocy społecznej a datą nawiązania obecnego stosunku pracy nie ma przerwy.  
W pytaniu nie kreślono, kiedy pracownica korzystała z urlopu macierzyńskiego a może właśnie teraz korzysta, ale akurat urlop macierzyński nie przerywa ciągłość zatrudnienia, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop.  Mianowicie M...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.