Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą i przez ostatni okresem przebywałam na macierzyńskim. Ostatnio będąc u ginekologa dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Ze względu na złe samopoczucie dostałam zwolnienie lekarskie. Po tygodniu otrzymałam decyzję z ZUS, że nie wypłacą mi zasiłku chorobowego, ponieważ nie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. Chciałam zaznaczyć, że ani ja ani księgowa nie wyrejestrowała mnie z tego ubezpieczenia. Czy w tej sytuacji ma sens odwołanie się od tej decyzji do sądu?

Odpowiedź 

Niestety rozpoczęcie pobierania zasiłku chorobowego kobiety, która prowadzi działalność gospodarzcą  powoduje, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ulega ustaniu. W takiej ZUS automatycznie wyłącza ją z ubezpieczenie chorobowego, a sama kobieta musi ponownie zarejestrować się do ubezpieczenia chorobowego. 

Uzasadnienie

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się przede wszystkim  osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mocy art.  6 ust.1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, natomiast ubezpieczeniu chorobowemu podleją wyłącznie na swój wniosek. 
Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia czyli rozpoczęcia prowadzenia działąnosci gospodarzącej.  
Natomiast  ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustają:

  • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;
  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących;
  • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

 Z chwilą nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje i nie istnieje możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia ani z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, ani z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, ponieważ takiego uprawn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.