Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 23

Listopad 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

URLOPY

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu u jednego pracodawcy na dwie umowy o pracę w różnych wymiarach

Izabela Nowacka

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnoetatowego

Jadwiga Sztabińska

Ustalenie wymiaru urlopu bez świadectw pracy z poprzednich prac

Paulina Matuszewska

Wymiar urlopu pracownika odchodzącego na emeryturę w ciągu roku

Paulina Matuszewska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Składki ZUS od wartości dofinansowania studiów podyplomowych przez pracodawcę

Paulina Matuszewska

Sfinansowanie wycieczki zagranicznej byłemu pracownikowi-emerytowi, a składki ZUS

Paulina Matuszewska

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby udającej się na urlop wychowawczy

Paulina Matuszewska

Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wynajętego mieszkania przez pracodawcę, a składki ZUS i podatek dochodowy

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Niezłożenie świadczenia przez pracownika samorządowego

Radosław Stępień

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia i nauka zawodu a staż pracy

Izabela Nowacka

CZAS PRACY

Obowiązkowy indywidulany czas pracy dla pracownicy w ciąży

Radosław Stępień

Wymiar urlopu wychowawczego skraca się o czas korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy

Paulina Matuszewska

Zmiana czasu, a praca w nocy

Paulina Matuszewska

BHP

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

Radosław Stępień

Częstotliwość badania czynników szkodliwych dla pracowników

Radosław Stępień