Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 23

Listopad 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

CZAS PRACY

Wymiar urlopu wychowawczego skraca się o czas korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy

Paulina Matuszewska

Obowiązkowy indywidulany czas pracy dla pracownicy w ciąży

Radosław Stępień

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Jaka ma być forma zatrudnienia dla kierowcy

Izabela Nowacka

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym w związku z  likwidacją jednostki

Paulina Matuszewska

Kiedy zaczyna biec wypowiedzenie, jeśli pracownik odmówi jego przyjęcia

Jadwiga Sztabińska

Gdzie przechowywać wniosek o zastosowanie 17,75% stawki podatku

Jadwiga Sztabińska

Jaką datą ma być opatrzone świadectwo pracy wystawiane na wniosek pracownika

Jadwiga Sztabińska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wynajętego mieszkania przez pracodawcę, a składki ZUS i podatek dochodowy

Paulina Matuszewska

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby udającej się na urlop wychowawczy

Paulina Matuszewska

Sfinansowanie wycieczki zagranicznej byłemu pracownikowi-emerytowi, a składki ZUS

Paulina Matuszewska

Składki ZUS od wartości dofinansowania studiów podyplomowych przez pracodawcę

Paulina Matuszewska

WAŻNE TEMATY

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku i jego skutki

Jadwiga Sztabińska

WYNAGRODZENIA

Czy zmiany w PIT wpływają na wysokość kwoty wolnej

Izabela Nowacka

Stawka podatku dla wynagrodzenia za wrzesień wypłaconego w październiku

Izabela Nowacka

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń od 1 października 2019 r.

Jadwiga Sztabińska