Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ze względu na ograniczona powierzchnię biurową firma postanowiła, by cześć pracowników przeszła na telepracę. W tym celu chcemy zawrzeć aneksy do umów z osobami, które wyraziły na to zgodę. Jednak nurtuje nas pytanie, czy istnieje możliwość określenia w umowach, że praca jest przez takich pracowników wykonywana w określonych godzinach? Czy wówczas ponad normy pracy można wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Odpowiedź 

W umowie o telepracę może być określone, że pracownik pracuje w swoim miejscu zamieszkania w określonych godzinach i przez to pozostaje do dyspozycji pracodawcy, tzn. pracodawca w tym czasie może wydawać polecenia służbowe takiemu pracownikowi. Ponadto jeśli charakter czynności  w ten sposób wykonywany jest różny i bliżej mu do akordu lub systemu zadaniowego, wówczas pracodawca może wypłacać godziny nadliczbowe. 

Uzasadnienie

Telepraca to nic innego jak praca  wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Natomiast gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, wówczas warunki tej pracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
W umowie może być określony sposób informowania pracodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu pracy przez pracownika, a ponadto określić w jakich warunkach pracownik ma prawo pracować ponad normę czasu dla niego określoną.  Proszę pamiętać, że tel...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.