Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy pracują po 7 godzin dziennie przez 5 dni (poniedziałek - piątek), a co drugi tydzień - 7 godzin dziennie przez 6 dni (poniedziałek - sobota). Czy taka organizacja czasu pracy jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Nie, przy takiej organizacji czasu pracy nie jest bowiem przestrzegana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. 

UZASADNIENIE

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym - co do zasady - 4 miesięcy. 
Ogólna zasada mówi więc o zachowaniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że dopuszczalna jest praca np. w jednym tygodniu przez 6 dni, jednak w innym tygodniu okresu rozliczeniowego praca powinna być krótsza tj. 4-dniowa. Jeżeli więc na przestrzeni okresu rozliczeniowego - załóżmy, że 1-miesięcznego - są przewidziane tygodnie z pracą po 6 dni w tygodniu, to w pozostałych tygodniach tego okresu powinna być wyznaczona taka liczba dni wolnych, by zbilansować czas pracy. W Kodeksie pracy nie ma definicji „przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy”. Jak wyjaśnił SN w uchwale z 14 listopada 2001 r. (III ZP 20/01, OSNP 2003/6/141): „Nie jest dopuszczalne bilansowanie dni pracy godzinami pracy (np. ustalenie w jednym tygodniu sześciu dni pracy w pełnym obciążeniu po osiem godzin na dobę, a w innym tygodniu pięciu dni pracy z odpowiednim skróceniem dobowego wymiaru pracy, aby po zbilansowaniu okazało się, że w okresie rozliczeniowym tygodniowa norma nie przekroczyła przeciętnie czterdziestu godzin). Musi być zachowana pięciodniowa norma tygodniowa w okresie rozliczeniowym (po zbilansowaniu dni pracy). Bilansowaniu muszą podlegać zarówno godziny, jak i dni pracy. Norma tygodniowa to jednocześnie (równolegle) godziny (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym) i dni (przeciętnie pięć dni ty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.