Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy pracownikowi samorządowemu przysługuje odprawa emerytalna

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
179

Pracownik urzędu gminy przechodzi w grudniu 2019 na emeryturę. Czy odprawę emerytalną należy wypłacić zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli w dniu ustania stosunku pracy pracownik spełnia warunki nabycia prawa do emerytury to odprawa przysługuje od razu, bez potrzeby okazywania decyzji z ZUS.

UZASADNIENIE

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa, która jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
Pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę, pozostającym w związku czasowym z ustaniem zatrudnienia.  Przejściem na emeryturę jest zamiana statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Następuje ono zawsze i tylko przez rozwiązanie (wygaśnięcie) stosunku pracy. Dopóki bowiem trwa stosunek pracy, osoba pobierająca emeryturę nie przestaje być pracownikiem. 
Do wypłaty odprawy uprawnia zaistnienie dwóch przesłanek łącznie:

  1. pracownik spełnił warunki do nabycia prawa do emerytury, a więc wystarczy, że pracownik spełnia warunki wymagane do uzyskania emerytury czyli warunki wiekowe, stażu pracy
  2. stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę

Wynagrodzenia

Pracownik, który spełnił warunki do nabycia emerytury przed ustaniem zatrudnienia (co do wieku i stażu pracy), zakończył stosunek pracy, ale na dzień ustania zatrudnienia nie ma jeszcze decyzji ZUS również ma prawo do odprawy. Prawo do odprawy nie jest bowiem uzależnione od wydania takiej decyzji. Terminem wymagalności odprawy jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.