Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do końca grudnia pracodawca musi skorygować odpisy na zfśs, jeśli prowadzi fundusz. W tym samym czasie powinien udzielić tegoroczne urlopy wypoczynkowe i zaplanować przyszłoroczne. Ma też ustalić wymiary czasu pracy na następny rok.

Zakres obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020 nie jest dla wszystkich taki sam. Bo jeśli pracodawca nie posiada zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), to nie musi korygować odpisów na ten fundusz. Powinien jednak sprawdzić stan zatrudnienia na 1 stycznia 2020 r., o ile nie nale...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź