Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku wydłużenia okresu zatrudnienia

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
227

Pracownik samorządowy w listopadzie 2019 r. dostarczył pracodawcy zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym. W związku z uzupełnieniem dokumentów, należało ponownie ustalić faktyczny staż pracy i dodatek za wysługę lat, tj. dotychczas staż pracy wynosił 4 lata (0%), a obecnie 11 lat (%). Czy należy wyrównać kwotę wypłaconego dodatku za wysługę lat? Za jaki okres naliczyć wyrównanie? Od jakiej podstawy – bieżącej, odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu?

Odpowiedź

Tak, praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.