Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
275

Urząd gminy przyjął na etat pracownika od 1 września 2019 r., który w tym momencie miał 1 rok, 11 miesięcy i 26 dni stażu pracy (5 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r. i 3 grudnia 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.). W trakcie zatrudnienia pracownik dostarczył dokumenty świadczące o tym, że od 16 roku życia (ur. 8 kwietnia 1991 r.) pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, a od 3 lutego 2015 r. posiada własne gospodarstwo rolne. Czy pracę we własnym gospodarstwie rolnym, które nadal prowadzi należy wliczać do okresów uprawniających do dodatku stażowego? Czy konieczne jest wyrównanie za 3 lata wstecz dodatku stażowego, czy należy go policzyć od dnia złożenia podania przez pracownika? Czy pracę w gospodarstwie rodziców, a następnie własnym trzeba doliczyć do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Trwającego okresu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależy prawo do dodatku stażowego lub jego wysokość, choć nie jest to zabronione. Wyrównanie tego dodatku za trzy lata wstecz byłoby konieczne, gdyby pracodawca zatrudniał przez ten czas pracownika. Okres pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika należy uwzględnić w stażu urlopowym, a okres prowadzenia własnego gospodarstwa – w zależności od decyzji pracodawcy. 

UZASADNIENIE

Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowy) pracownika samorządowego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli tzw. okresy zaliczalne (art. 38 ust. 1 i 5 w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). 
Takim odrębnym przepisem jest art. 1 ust. 1 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (dalej ustawa o pracy na roli). Stanowi on, że pracodawca powinien zaliczyć do stażu pracy pracownika:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dla odpowiedzi na pytania Czytelnika ważne są pkt 1 i 3 z tej listy. Punkt drugi należy pominąć z powodu rozbieżności czasowej. 

Ważne

Dla uwzględniania w stażu pracy okresu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego wystarczy samo jego prowadzenie, bez względu na to, w jakim czasie miało to miejsce i bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków (por. wyrok SN z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II BP 17/11, MoPr 2012/12/650). 


Z przepisów nie wynika, że okres prowadzenia gospodarstwa powinien być zakończony. Ten warunek został wyraźnie zapisany jedynie w stosunku do okresów zatrudnienia. Jednak w praktyce przyjmuje się, że powinien być on stosowany również w stosunku do okresów zaliczalnych, ponieważ zwykle mają one taki charakter. Dlatego też Czytelnik nie powinien wliczać do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy okresu prowadzenia własnego gospodarstwa przez pracownika, choć można również uznać, że dozwolone jest – zgodnie z zawartą w art. 18 k.p zasadą uprzywilejowania pracownika – uwzględnienie okresu nie pokrywającego się z okresami zatrudnienia, przypadającego przed nimi lub po nich, zwłaszcza wobec braku jakichkolwiek dodatkowych przesłanek do zastosowania art. ust. 1 pkt 1 ustawy o pracy na roli. Czytelnik ma natomiast uwzględnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym, jeśli z dokumentów przedłożonych przez pracownika wynika, że pracował on w tym gospodarstwie w charakterze domownika, czyli gdy spełniał następujące kryteria:

  • ukończone 16 lat,
  • pozostawanie z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkiwanie na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stała praca w tym gospodarstwie rolnym i brak związania z rolnikiem stosunkiem pracy.

Ważne

W celu zaliczenia do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, pracownik musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie z właściwego urzędu gminy, wydane na jego wniosek. A gdy jego sporządzenie jest niemożliwe – zeznania dwóch świadków (art. 3 ustawy o pracy na roli oraz wyrok NSA z 11 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 2372...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę