Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Artykuły | 28 listopada 2019 | NR 24
142

Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa na zleceniu wzrośnie do 17 zł. Z kolei płaca minimalna na etacie wzrośnie do poziomu 2600 zł brutto.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł i będzie wyższe o 350 zł niż to obowiązujące w 2019 r. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.
Jeżeli więc minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 2600 zł, to Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wzrośnie do 17 zł z 14,70 zł w 2019 r.
Stawkę tę należy stosować do umowy zlecenia (art. 734 k.c.), oraz umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.). W przypadku tych umów, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
Jednak nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym. 
Ponadto wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały określone um...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę