Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jakiej wysokości ukształtują się składki ZUS w 2020 roku, dla przedsiębiorców będących: na pełnym ZUS, preferencyjnym ZUS i małym ZUS?

Odpowiedź

Minimalne składki ZUS w 2020 roku od kwoty 3136,20 zł wyniosą:
 

Składki Pełny ZUS w zł Preferencyjne składki
w zł (postawa 30%
minimalnego wynagrodzenia
– 780 zł)
Mały ZUS w zł
Przychody z roku
2019 do kwoty 67
500 zł
emerytalna 612,19 152,26 19,52%
rentowa 250,90 62,40 8%
chorobowa 78,84 19,11 2,45%
wypadkowa 52,37 13,03 1,67%
Fundusz pracy 76,84 - 2,45%
Razem 1069,14 246,80  

 

Wysokość składki zdrowotnej będzie znana w styczniu 2020 roku.
Składki ZUS (bez zdrowotnej) w roku 2020 ukształtują się na poziomie o 9,7% wyższym do roku 2019 tj. kwotowo o 94,49 zł miesięcznie. 
Minimalne wynagrodzenie na rok 2020 ustalone zostało w wysokości 2600 zł.

Uzasadnienie

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na rok 2020 zostało ustalone w wysokości 5227 zł. W roku 2019 wynagrodzenie to  wynosiło 4765 zł.
Podkreślić należy, że poziom przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego kształtuje wysokość składek ZUS, bowiem podstawa wymiaru składek wynosi 60 % tegoż wynagrodzenia. W roku 2020 podstawa wymiaru składek wyniesie 3136,20 zł, tj. 5227 zł x 60%.
Pełne składki zus będą płacili przedsiębiorcy, którzy nie mogą bądź nie chcą skorzystać z:

  • półrocznej ulgi na start w ZUS, 
  • preferencyjnej składki ZUS, 
  • małego zus - uzależnionego od przychodu.

Półroczna ulga na start

Skierowana jest do osób zakładających działalność gospodarczą i przysługuje przedsiębiorcy, który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, 
  • nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.
     

Ważne

Z ulgi na start może skorzystać również przeds...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.