Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 14

Luty 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

AKTUALNOŚCI

Ile można potrącić pracownikowi z tytułu egzekucji alimentów

Radosław Stępień

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Zatrudnienie małżonka

Izabela Nowacka

Jak zatrudnić członka zarządu

Izabela Nowacka

Limity zatrudnienia pracownika tymczasowego

Bartosz Drozdowicz

Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do nagrody firmowej uzależnionej od stażu pracy

Bartosz Drozdowicz

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem wykonywania pracy

Bartosz Drozdowicz

Czy jest możliwe zatrudnienie pracownika w okresie przedemerytalnym na czas określony

Radosław Stępień

Czy można przerwać ciągłość w zawieraniu umów na czas określony

Radosław Stępień

Prawidłowe określenie terminu rozwiązania umowy na zastępstwo

Bartosz Drozdowicz

ZASIŁKI

W jakim wymiarze przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi

Paulina Matuszewska

Czy przy odmiennych zasadach wypłacania dodatku stażowego za okresy różnych zasiłków ustala się podstawę danego zasiłku na nowo

Izabela Nowacka

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres następujący bezpośrednio po urlopie wychowawczym

Izabela Nowacka

WYNAGRODZENIA

Na pracodawcy zatrudniającym dłużników alimentacyjnych ciążą nowe obowiązki

Redakcja

Kiedy do wynagrodzenia twórców można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Redakcja

Bezpłatne szkolenie zleceniodawcy

Radosław Stępień

Rozliczenie nagród w konkursie

Radosław Stępień

Kiedy wypłacić odprawę emerytalną

Adam Sosnowski

Urząd może sfinansować studia pracownikowi, nawet jeśli dzisiaj nie są mu one potrzebne

Adam Sosnowski

Odszkodowanie zasądzone przez sąd pracy z tytułu dyskryminacji, a składki ZUS i podatek

Bartosz Drozdowicz