Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka w ramach zorganizowanego szkolenia dla menedżerów, współfinansowanego ze środków KFS zgłosiła jako uczestników osoby związane ze spółka umową zlecenia. Po szkoleniu organizator wystawił fakturę na której widnieją nazwiska zarówno pracowników etatowych, jak i zleceniobiorców. Czy udział w szkoleniu zleceniobiorców Spółki będzie stanowił dla nich przychód? W jaki sposób go wykazać? Czy w umowie zlecenia powinny być zapisy przewidujące taki świadczenie?

Odpowiedź

Zleceniobior...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź