Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do nagrody firmowej uzależnionej od stażu pracy

213

Planujemy na początku 2019 r. wypłacić naszym pracownikom nagrody z powodu 30 jubileuszu naszej firmy. Chcemy zróżnicować wysokość przyznanych nagród od zakładowego stażu pracy. Część z naszych pracowników została 2 lata temu przejęta z innego podmiotu i z mocy prawa stali się naszymi pracownikami. Mamy także pracowników, którzy powracali do naszej firmy po przerwie na pracę u innego pracodawcy. Uważamy, że w tym przypadku nie musimy wliczać do stażu zakładowego ani okresu pracy w zakładzie, który przejęliśmy, ani stażu pracy pracowników, którzy nas na jakiś czas opuszczali. Chcemy wynagrodzić lojalność i rzeczywistą pracę na naszą rzecz, a nie innych podmiotów. Czy przyjęcie takiej metody będzie z godne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Przyznając nagrodę, której wysokość zależna ma być od zakładowego stażu pracy, powinni Państwo uwzględnić staż pracy wypracowany u pracodawcy przejmowanego oraz staż pracy w Państwa firmie przed przerwą w zatrudnieniu.

 

UZASADNIENIE

Zasady przyznawania nagród przez pracodawcę nie są szczegółowo uregulowane w przepisach. Pracodawca nie jest jednak zupełnie wolny od stosowania się do pewnych  zasad kiedy decyduje się na taki krok. Jest to spowodowane koniecznością respektowania przez pracodawcę zasady równego traktowania. W praktyce, oznacza to, że pracodawca musi pamiętać, że przyznając któremuś z pracowników nagrodę w oparciu o sobie znane kryteria (bowiem nie ma wymogu szczegółowego uzasadnienia przyznania nagrody) powinien- respektując wspomnianą zasadę równego traktowania, podejmować podobne działania względem pracowników wykazujących się na podobnym poziomie.

Przyjmuje się, że staż pracy może stanowić obiektywne kryterium różnicowania sytuacji pracownika np. w sytuacji zamiaru przyznania nagród.

Co do samych zasad sumowania stażu pracy, to w obu opisanych w pytaniu przykładach, wynikają one wprost, bądź pośrednio z przepisów prawa pracy, które są dla pracodawcy wiążące - także w momencie przyznawania nagród.

Zgodnie z art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przepis ten ma bardzo doniosłe znaczenie, jego sens sprow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.