Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres następujący bezpośrednio po urlopie wychowawczym

211

Pracownica korzystała z 3-letniego urlopu wychowawczego. Po jego zakończeniu tj. w styczniu 2019 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie nie przepracowując ani jednego dnia. Zgodnie z zasadami wynagradzania, pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej 3000 zł, przysługuje miesięczna premia wypłacana za czas faktycznie przepracowany. Jak ustalić podstawę wymiaru chorobowego dla tej pracownicy skoro wcześniej był urlop wychowawczy niepłatny?

Odpowiedź

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tej pracownicy należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy oraz premię w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Uzasadnienie

Po pierwsze, należy nadmienić, że pracownica, mimo urlopu wychowawczego niebędącego okresem ubezpieczenia chorobowego, nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Okres urlopu wychowawczego wlicza się bowiem do okresu wyczekiwania.

Po drugie, u pracownicy nie możliwe jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego na ogólnych zasadach, gdyż w okresie 12 miesięcy przed chorobą przebywała na urlopie wychowawczym, za który wynagrodzenie nie przysługiwało. W związku z tym, należy przyjąć zasadę, że jeżeli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku korzystał z urlopu wychowawczego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy:

 

  • w stałej miesięcz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.