Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Prawidłowe określenie terminu rozwiązania umowy na zastępstwo

204

Zatrudniamy pracownika, który ma zawartą umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownik zastępowany powrócił z urlopu rodzicielskiego i miał przebywać na urlopie wypoczynkowym do końca stycznia, ale skrócił ten urlop do 11 stycznia (piątek). Zastanawiamy się jaką datę powinniśmy przyjąć przy wystawieniu świadectwa pracy jako data rozwiązania stosunku pracy dla osoby zatrudnionej „na zastępstwo”? Czy ma być to 11,12,13 czy 14 stycznia? Na marginesie dodam, że pracownik zatrudniony na zastępstwo przedłożył zwolnienie lekarskie od 14 stycznia (poniedziałek).

ODPOWIEDŹ

Umowa na zastępstwo rozwiązuje się z mocy prawa z chwilą ustania przyczyny zawarcia tej umowy tj. z chwilą zakończenia usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego. Skoro pracownik zastępowany zakończył urlop (nieusprawiedliwioną nieobecność) z dniem 11 stycznia to będzie to jednocześnie data rozwiązania umowy o pracę. Przybywanie pracownika zastępującego na zwolnieniu lekarskim jest bez znaczenia dla rozwiązania z nim umowy o pracę, gdyż dokonuje się to z mocy pracy.

 

UZASADNIENIE

Terminem rozwiązania umowy na zastępstwo jest każdorazowo zakończenie usprawiedliwionej nieobecności, ewentualnie rozwiązanie umowy o pracę zastępowanego (najczęściej z powodu długiej nieobecności w związku ze zwolnieniem lekarskim). Zapewne Państwa wątpliwość co do tematu, wynikły z podejścia do określenia momentu powrotu do pracy zastępowanego pracownika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.