Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Urząd może sfinansować studia pracownikowi, nawet jeśli dzisiaj nie są mu one potrzebne

209

Pracująca w urzędzie urzędniczka chce prosić o dofinansowanie swoich studiów wyższych. Na dotychczas zajmowanym przez nią stanowisku wybrany przez nią kierunek niezbyt pokrywa się z zakresem obowiązków. Jednak urzędniczka ta ma bardzo duże szanse na awans a na nowym stanowisku studia te będą jej potrzebne. Czy w tej sytuacji urząd może zgodzić się na dofinansowanie kształcenia swojego pracownika?

Odpowiedź

W zasadzie nie ma przeszkód by urząd finansował studia swojego pracownika nawet jeśli na zajmowanym przez niego stanowisku nie są one dzisiaj niezbędne mu do wykonywania pracy. Dofinansowanie takie musi jednak uwzględniać potrzeby zakładu pracy i być zgodne z  ustawą o finansach publicznych.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności także stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Uzupełnieniem tej normy jest zapis art. 29 ust. 1 tego samego aktu prawnego stanowiący, że pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Artykuł 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych zwiera odniesienie, zgodnie z którym do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu pracy. A ten ostatni akt prawny zawiera art. 1033 k.p. stanowiący, że pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Brak jest zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych zakazów finansowania przez urząd kosztów studiów wyższy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.