Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Czy przy odmiennych zasadach wypłacania dodatku stażowego za okresy różnych zasiłków ustala się podstawę danego zasiłku na nowo

233

W firmie jest wypłacany dodatek za staż pracy na takich zasadach, że w pełni przysługuje za okresy pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego, a za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, nie przysługuje. Pracownica urodziła dziecko 14 stycznia 2019 r. Do 13 stycznia br. pobierała zasiłek chorobowy. Jak ustalić podstawę zasiłku macierzyńskiego - czy zostaje taka sama jak przy chorobowym, bo nie minęły 3 miesiące, czy ustalić ponownie z dodatkiem?

Odpowiedź

Do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy tylko włączyć dodatek stażowy.

 

Uzasadnienie

Do podstawy wymiaru zasiłków przyjmuje się składniki wynagrodzenia podlegające oskładkowaniu oraz takie, które nie przysługują za okresy pobierania tych świadczeń. Pracodawca może ustanowić prawo do różnego rodzaju dodatkowych składników w razie nieobecności w pracy spowodowanych chorobą, macierzyństwem, opieką nad chorym członkiem rodziny, w odmienny sposób. Przykładowo, dodatek za staż pracy może przysługiwać obok zasiłku chorobowego, a czas okres pobierania zasiłku macierzyńskiego – nie.

Należy wtedy uważać przy ustalaniu podstawy wymiaru poszczególnych rodzajów zasiłków.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków nie uwzględnia się bowiem składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Oznacza to, że dodatek za staż pracy nie może być przyjmowany do podstawy zasiłku chorobowego, ale p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.