Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 13

Styczeń 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

URLOPY

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownicy rozwiązującej umowę o pracę po powrocie z urlopu rodzicielskiego

Redakcja

Udzielenie urlopu na część dnia

Redakcja

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Wygaśnięcie tytułu ubezpieczenia ze stosunku pracy, a kontynuacja ubezpieczenia z działalności gospodarczej

Paulina Matuszewska

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku

Anna Skoczek

podatek liniowy

Podatek liniowy – w 2019 roku zmiana terminu zawiadamiania o jego wyborze

Redakcja

OŚWIATA I KULTURA

Wypadek nauczyciela w trakcie pracy poza siedzibą szkoły

Radosław Stępień

Podstawy zatrudnienia w niepublicznym ognisku artystycznym

Redakcja , Jadwiga Sztabińska

Kiedy do przychodów nauczyciela akademickiego stosuje się 50% kosztów ich uzyskania

Jadwiga Sztabińska

GMINY I POWIATY

Nagrody tylko dla wyróżniających się samorządowców

Adam Sosnowski

Zwolnienie pracownika samorządowego bez wypowiedzenia

Radosław Stępień

CZAS PRACY

Wymiar czasu pracy w 2019 roku

Anna Skoczek

W jaki sposób zrekompensować pracownikowi godziny dyżuru w pracy

Redakcja

Skrócony czas pracy w Wigilię

Redakcja

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca, a wymiar urlopu wypoczynkowego

Redakcja

BHP

Czy telepracownik może wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy bhp

Redakcja

Czy pracownika oddelegowanego do innej pracy trzeba skierować na badania i szkolenie bhp

Redakcja

Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy w 10 krokach

Redakcja