Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik rozwiązuje z pracodawcą umowę o pracę bo odchodzi na emeryturę. Kiedy należy mu wypłacić odprawę emerytalną? Czy podstawą jej wypłaty jest dopiero decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego?

Odpowiedź

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej powstaje z chwilą rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie jest więc związany decyzją ZUS przyznającą świadczenie emerytalne. Taka decyzja może być wydana nawet już po wypłacie odprawy emerytalnej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy odprawa emerytalna (takie same zasady obowiązują w przypadku odpraw rentowych) to należne pracownikowi jednorazowe świadczenie, które jest wypłacane gdy ustanie jego stosunku pracy, co musi nastąpić w związku z przejściem na emeryturę (albo rentę).

Pracownik ma prawo do tej odprawy jeśli spełni łącznie dwa warunki: po pierwsze w momencie ustania stosunku pracy spełnia wymagania uprawniające go do emerytury (albo renty z tytułu niezdolności do pracy), a po drugie miedzy ustaniem zatrudnienia a nabyciem uprawnień emerytalnych istnieje związek czasowy i przyczynowy.

 

WAŻNE: Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej tylko raz w trakcie swojej kariery zawodowej.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.