Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Czy można przerwać ciągłość w zawieraniu umów na czas określony

0 942

Pracownik był zatrudniony jak pracownik biurowy od 17 września 2012 do 30 września 2013 r. i druga umowa od 1października 2013 r.  do 30 września 2018 roku. Z upływem terminu 30 września  2018 r. umowa została rozwiązana. Czy mogę zatrudnić tego pracownika od marca 2019 r., aby umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony? Czy zmiana stanowiska pracy spowoduje, że 33 miesiące będą liczone od początku? Proszę o wyjaśnienie tych kwestii.         

Odpowiedź

Obecnie nie ma tzw....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź