Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownica wróciła z urlopu wychowawczego 29 października 2018 r. i otrzymała 3 miesięczne wypowiedzenie. Będzie pracować do 31 stycznia 2019 r. Od 29 października 2018 do 14 grudnia 2018 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym (zaległym i bieżącym). Dnia 17 grudnia 2018 r. wróciła do pracy. Moje pytanie brzmi: czy należy jej się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 i za 2019 (proporcjonalne za okresy przepracowane)?

ODPOWIEDŹ

Pracownica nabędzie prawo do trzynastki za 2018 r. Natomiast nie uzyska go za 2019 r.

 

UZASADNIENIE

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego lub w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, przy niepełnym roku pracy jeżeli okres ten wynosił co najmniej 6 miesięcy.

Jednakże przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane m.in. w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego.

Stąd, pracownica, która w 2018 r. przez większość czasu była na urlopie wychowawczym również skorzysta z trzynastki za ten rok.  

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosun...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.