Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej obejmuje od 1 stycznia 2019 r. czas trwania zatrudnienia oraz kolejne 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ono rozwiąże się lub wygaśnie (art. 94 pkt 9b k.p.). Pracodawca stosuje go do stosunków pracy:

 

  • nawiązanych po 1 stycznia 2019 r. w tym ponownie z tym samym pracownikiem (art. 13 ustawy zmieniającej i art. 945 § 2 k.p),

  • trwających 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca złożył raport informacyjny do ZUS (art. 9 ustawy zmieniającej oraz art. 4 pkt 6a i art. 41a-41b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej: ustawa systemowa),

  • zawartych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca złożył raporty informacyjne do ZUS – tu liczenie okresu rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony (art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej w zw. z art. 4 pkt 6a i art. 41a-41b ustawy systemowej).

 

Musi go przedłużyć, jeśli dokumentacja stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu np. sądowym lub administracyjnym (art. 944 k.p.). Z kolei 50-letni okres archiwizacji pracodawca utrzymuje wobec:

 

  • stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca złożył raporty informacyjne do ZUS (art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej w związku z art. 51u ust. 1 ustawy archiwalnej i art. 125a ust. 4 ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.),

  • list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty osób, których stosunek pracy był nawiązany przed 1 stycznia 2019 r., a także po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca nie złożył raportów informacyjnych do ZUS (art. 125a ustawy emerytalnej w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej w zw. z art. 4 pkt 6a i art. 41a-41b ustawy systemowej),

  • pracowników wykonujących prace górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą oraz z okresami zaliczanymi do okresów takiej pracy (art. 5 ustawy zmieniającej).

 

Ważne: Po upływie okresu archiwizacji pracodawca może zniszczyć dokumentację, jeśli były pracownik nie odbierze jej w terminie wskazanym w zawiadomieniu (art. 947 § 1 k.p.).

 

 

Rodzaj zadania

Zakres zastosowania

Podstawa prawna

Kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji w razie ponownego zatrudnienia

Do stosunków pracy nawiązanych w okresie 10 lat od ustania poprzedniego z tymi samymi osobami

Art. 945 § 1 k.p.

Dołączenie do świadectwa pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji, moż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.