Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Na pracodawcy zatrudniającym dłużników alimentacyjnych ciążą nowe obowiązki

192

Nawet 5000 zł kary możne zapłacić pracodawca, który nie dokonuje potrąceń ze świadczeń przysługujących zatrudnionym osobom na spłatę egzekwowanych przez komornika zobowiązań alimentacyjnych.

Od 11 stycznia 2019 r. wolne od egzekucji prowadzonej w związku ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, jest jedynie 50% diet przysługujących dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu podróży służbowych. Regulacja ta ma zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być potrącone z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Na organizatorów robót publicznych nałożony został obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Wprowadzono też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.