Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Realizacja wynagrodzenia przez komornika na rzecz pracownika, a składki ZUS

208

Komornik ściągnął świadczenie na rzecz wynagrodzenia za pracownika w kwocie wyznaczonej przez sąd. Kto powinien zapłacić składki ZUS za pracownika?

Odpowiedź

Składki emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia pracownika, które ściągnął komornik od pracodawcy, powinien zapłacić pracodawca jako płatnik składek. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne powinien zapłacić pracownik.

 

Uzasadnienie

Wynagrodzenie przyznane wyrokiem sądowym jest przychodem i podlega oskładkowaniu na zasadach ogólnych.

Płatnikiem składek jest pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład. Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całości płatnicy składek.

Płatnicy składek obliczają także części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem, płatnik składek ma obowiązek, według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów pracownika, rozliczać oraz opłacać...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.