Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 15

Marzec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Zmiana siedziby spółki

Radosław Stępień

Były pracownik spółki cywilnej będący nowym wspólnikiem, a prawo do ulgi na start

Paulina Matuszewska

Czy więźniom pracującym w sobotę należą się pieniądze za nadgodziny

Izabela Nowacka

Zatrudnienie nowego pracownika, a oświadczenie o kwocie wolnej

Izabela Nowacka

Jak zawrzeć umowę na zlecenia z lekarzem pracującym różną ilość godzin w każdym miesiącu

Radosław Stępień

Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

Radosław Stępień

Zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca

Radosław Stępień

Likwidacja sklepu a ochrona przedemerytalnych pracowników

Radosław Stępień

ZASIŁKI

Jak prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy na przełomie roku

Izabela Nowacka

Umowa o pracę i umowa zlecenia, a wynagrodzenie chorobowe za zwolnienie lekarskie

Paulina Matuszewska

WYNAGRODZENIA

Czy można nie zapłacić ekwiwalentu za urlop przy zatrudnieniu z okresami choroby

Izabela Nowacka

Jak ustalić wysokość ryczałtu na pracę w porze nocnej

Izabela Nowacka

Finansowanie „pakietu medycznego”,a rozliczne składek ZUS i podatku dochodowego

Paulina Matuszewska

Rozliczenie umowy zlecenia pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Radosław Stępień

Spożywanie alkoholu w pracy, a potrącenie z wynagrodzenia

Bartosz Drozdowicz

URLOPY

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy od razu po powrocie z długiego zwolnienia

Adam Sosnowski

Pracownik po urlopie rodzicielskim może iść od razu na urlop wypoczynkowy

Adam Sosnowski

URLOPY

Jak wyliczyć urlop przy zatrudnieniu na niepełny etat

Izabela Nowacka

Czy urlop wychowawczy należy się na każde dziecko

Izabela Nowacka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Emerytury dla mam od marca 2019 roku

Redakcja

Weryfikacja składek ZUS

Paulina Matuszewska

Obliczenie „małego ZUS” oraz warunki korzystania z tej ulgi

Paulina Matuszewska

Kiedy i jak wykazać urlop ojcowski

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Zasady waloryzacji emerytur, rent oraz innych świadczeń z FUS w 2019 roku

Redakcja

Zwrot nadpłaconego podatku za najniższe emerytury od 1 marca 2019 roku

Redakcja

GMINY I POWIATY

Zwolnionemu dyscyplinarnie samorządowcowi należy się odprawa emerytalna

Adam Sosnowski

Konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem interwencyjnym

Paulina Matuszewska

CZAS PRACY

Czasem wolnym przyznanym w zamian za godziny nadliczbowe można „pokryć” prywatne wyjścia

Adam Sosnowski

Jak wprowadza się u pracodawcy 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Adam Sosnowski

Porozumienie w sprawie indywidualnego czasu pracy można zmienić tylko innym porozumieniem albo wypowiedzeniem zmieniającym

Adam Sosnowski

Czy biuro rachunkowe musi ewidencjonować godziny pracy

Izabela Nowacka

BHP

Kto może prowadzić ewakuację w zakładzie pracy

Anna Skoczek

awans zawodowy

Jak liczyć staż pracy urzędnika potrzebny do awansu

Bartosz Drozdowicz

WYNAGRODZENIA

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wychowawczym, a wypłata odszkodowania

Redakcja