Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Granice swobody pracownika w zakresie wykorzystania 15 minutowej przerwy w pracy

169

Nasi pracownicy notorycznie opuszczają bez naszej wiedzy zakład pracy udając się do sklepu, czy też w innych nieznanych nam celach. Często trudno nam jest zweryfikować, czy pracownik opuścił zakład pracy jeden raz i czy zmieścił się w czasie 15 minut przysługującej przerwy. Czy i w jaki sposób formalnie możemy zdyscyplinować pracownika do uzyskiwania dodatkowej zgody na opuszczenie zakładu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pracownik nie ma zupełnej swobody co do wykorzystania płatnej przerwy. Jeśli Państwo chcecie mieć możliwość kontrolowania rzeczywistego czasu poświęconego na przerwę, warto zobowiązać pracowników do konieczności albo uzyskania dodatkowej zgody na opuszczenie zakładu albo na konieczność odnotowania tego faktu w przyjęty sposób.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 134 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje płatna przerwa. Przerwa ta ma trwać co najmniej 15 minut i jest wliczana do czasu pracy, zatem pracownik za ten czas otrzyma wynagrodzenie, tak jakby go normalnie przepracował.

Warto nadmienić, że w przypadku gdy zatrudniamy młodocianych, to zgodnie z art. 202 § 31 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przysługuje im nieprzerwana 30-minutowa przerwa, za którą otrzymują wynagrodzenie.

WAŻNE: Kwestie dotycząc wykorzystania obowiązkowej płatnej przerwy, powinny być uregulowane w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wydania regulaminu (zatrudnia mniej niż 20 pracowników). To w tych regulacjach można postanowić, że pracownik ma obowiązek odnotowania opuszczenia zakładu pracy.

Sąd Najwyższego w wyroku z 16 marca 2017 r. (sygn. akt I PK 124/16) w sprawie pracownika, który uważał, że niesłusznie został zwolniony z pracy z powodu notorycznego łamania regulaminu pracy, poprzez opuszczanie zakładu pracy bez informowania pracoda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę