Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowujemy różne formy wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych.

Czy tryb składania wniosków o dofinansowanie trzeba określić w regulaminie funduszu?

Czy regulamin ZFŚS powinien wskazywać, jakie formy wypoczynku objęte są dofinansowaniem?

Jak właściwie określić progi dochodowe uprawniające do  dofinansowania wypoczynku?

ODPOWIEDŹ

Tak, zasady i tryb składania wniosków o świadczenia z ZFŚS powinien zostać dokładnie określony w regulaminie funduszu. Zasada ta dotyczy nie tylko dopłat do wypoczynku. Im bardziej szczegółowo tryb składania takich wniosków zostanie w regulaminie omówiony, tym mniejsze problemy powinni mieć sami pracownicy.

Tak, jednostka może określić, jakie formy wypoczynku będą pracownikom dofinansowane. Nie ma obowiązku wskazania w regulaminie ZFŚS, w jakich wysokościach przyznawane są dopłaty do wypoczynku pracowników i ich rodzin.

 

UZASADNIENIE

Przykładowy zapis dotyczący wniosków o dopłaty do wypoczynku może wyglądać w następujący spośób:

§ ...

Wnioski dotyczące dofinansowania do wypoczynku pracowników należy składać nie później niż do 30 listopada danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr X do niniejszego regulaminu. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z następującymi zasadami:

 

  • wnioski złożone do końca czerwca rozpatrywane i wypłacane są do 10 lipca każdego roku,

  • wnioski złożone do końca sierpnia rozpatrywane i wypłacane są do 15 września każdego roku,

  • wnioski złożone do końca listopada rozpatrywane i wypłacane są do 15 grudnia każdego roku.

 

Jednostka może określić, jakie formy wypoczynku będą mogły liczyć na dofinansowanie. Najczęściej dofinansowaniu podlegają:

 

  • wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, rajdy,

  • wczasy pracownicze, wycieczki, wypoczynek weekendowy oraz wczasy pod gruszą,

  • leczenie sanatoryjne, oraz wczasy profilaktyczno-lecznicze

 

– krajowe i zagraniczne.

Jednostka pomocy społecznej może w regulaminie ZFŚS uściślić katalog form wypoczynku, jakie będą jej pracownikom i osobom uprawnionym dofinansowyw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.