Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowujemy różne formy wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych.

Czy tryb składania wniosków o dofinansowanie trzeba określić w regulaminie funduszu?

Czy regulamin ZFŚS powinien wskazywać, jakie formy wypoczynku objęte są dofinansowaniem?

Jak właściwie określić progi dochodowe uprawniające do  dofinansowania wypoczynku?

ODPOWIEDŹ

Tak, zasady i tryb s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź