Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Wyrażenie zgody przez ZUS do opłacenia składki chorobowej po terminie

0 733

Decyzją z 26 listopada 2015 r. sąd oddalił odwołanie od decyzji z 5 grudnia 2014 r., zgodnie z którą ZUS stwierdził, że klient nie podlega od 23 kwietnia 2014 r. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek. Od 1 sierpnia 2014 r. klient stał się niezdolny do pracy, (do stycznia 2015 r.). Decyzją z 1 sierpnia 2017 r. ZUS stwierdził, że klient jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Ubezpieczenie społeczne za okres od kwietnia 2014 do lutego 2016 r.;  ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2014 r.; składek na Fundusz Pracy od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. W uzasadnieniu wskazano, że w związku z tym, że klient, w związku z wyłączeniem z tytułu zatrudnienia, nie posiadał innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, obowiązkowymi stały się składki społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie kiedy klient był zatrudniony nie opłacał oczywiście dobrowolnej składki chorobowej, będąc przekonanym, że podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudniania. Dopiero decyzja, a następnie prawomocny wyrok sądu uznały, że klient nie podlegał ubezpieczeniu z tytułu zatrudniania u płatnika (i tym samym polega z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Czy jest zatem możliwość, aby za ten okres klient miał wypłacony zasiłek chorobowy, a więc w zasadzie czy w chwili obecnej jest możliwość opłacenia składki chorobowej (wszystkie składki były opłacane przez pracodawcę, a klient był przekonany, że z tego tytułu podlega ubezpieczeniu, trudno zatem w tym czasie opłacać składkę chorobową, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).  

Odpowiedź

POLECAMY

Jednym rozwiązaniem jest złożenie wniosku US-9 do ZU...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.