Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 grudnia zatrudniliśmy na 1/8 etatu pracownika dla którego jest to pierwsza praca. Pracownik pracuje zgodnie z grafikiem, zazwyczaj są to dwa dni w tygodniu (3 i 2 godziny) lub jeden (5 godzin). Proszę o pomoc jak wyliczyć przysługujący mu urlop za 2018 rok. Kiedy może najwcześniej go wybrać (w grudniu 2018 roku czy dopiero w styczniu 2019 roku)?

ODPOWIEDŹ

Za 2018 r. pracownik nabył prawo do urlopu w wymiarze 1,66 dnia tj. 1/12 z 20 dni. W przeliczeniu na godziny jest to 13 godzin i 17 minut. Pracodawca może jednak dokonać zaokrąglenia do pełnego dnia i wtedy pracownik ma 2 dni urlopu za pełny przepracowany miesiąc (16 godzin).

 

UZASADNIENIE

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjadł pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają sposobu liczenia terminów, dlatego okres pracy powinien być ustalony przy uwzględnieniu zasad potocznych, a wiec jego upływ następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym liczenie okresu rozpoczęto (wyrok SN z 19 grudnia 1996 r. – I PKN 47/96).

Zasady te mają zastosowanie tylko w roku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę