Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy samorządowi

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Czy pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej

189

Od marca chcielibyśmy jednego z urzędników naszego starostwa gminy przenieść do pracy w urzędzie gminy? Pracownik nie jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Czy możemy to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pracownika zatrudnionego w samorządzie na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej znajdującej się w tej samej lub innej miejscowości.

 

UZASADNIENIE

Przeniesienia można dokonywać w ramach następujących jednostek samorządowych:

 

  • urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

  • starostw powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

  • urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  • biur (ich odpowiedników) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki

  • biur (ich odpowiedników) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przeniesienie może być zrealizowane w każdym czasie - jednak pod warunkiem że nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika, oraz jeśli przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

WAŻNE: Przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym i obsługi.

Przeniesienie umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania stosunku pracy. Nowy zatrudniający wstępuje wówczas w miejsce dotychczasowego – w związku z tym następuje tu kontynuacja stosunku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę