Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka w ramach swojej działalności komercyjnej prowadzi inkubator przedsiębiorczości którego patronem jest jedna ze znanych firm z branży elektronicznej. Jednym ze zleceń dla spółki była organizacja konkursu w ramach promocji innowacji i nowych technologii na najlepszy projekt z tej dziedziny. W konkursie wzięły udział zarówno reprezentanci z różnych firm, osoby prowadzące działalność gospodarczą, studenckie koła naukowe oraz osoby fizyczne niezrzeszone. Główną nagrodę – 10 000 zł zdobyło działających wspólnie 3 osoby fizyczne, z których jedna prowadzi działalność gospodarczą. Jak spółka powinna wypłacić nagrodę w konkursie i w jaki sposób rozliczyć ją podatkowo? Dokonano już 3 przelewów na wartość 3333,33 zł dla każdego z uczestników. Dodatkowo za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali drobny sprzęt elektroniczny (power banki, słuchawki, pendrive) – jak udokumentować i rozliczyć przekazanie takich nagród? 

Odpowiedź

Od wszystkich wygranych pieniężnych w konkursie podmiot wypłacający nagrodę powinien odprowadzić podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości wygranej. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, czy nagrodzone osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą. Dla takich osób płatnik podatku powinien wystawić PIT-8AR.Co do  prezentów przekazanych wszystkim uczestnikom to ich wartość stanowi przychód obdarowanych, od których organizator nie pobiera zaliczki na podatek. Dopiero osoba, która osiągnęła taki przychód musi  sama rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym.Kolejnym obowiązkiem formy organizującej konkurs jest  sporządzenie imiennej listy osób obdarowanych. Jest to warunkiem, by organizator nie miał obowiązku naliczenia VAT od przekazanych prezentów, jeśli ich wartość nie przekracza 100 zł.

 

Uzasadnienie

Każda osoba, która brała udział w konkursie i wygrała nagrodę pieniężną osiąga  przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% przychodu. Taki przychód jest kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. 

Natomiast prezenty jakie otrzymali wszyscy uczestnicy są ich przychodem, jak już wspomniałem, które będą rozliczane w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł. 

Te nagrody nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy PIT, ponieważ obdarowanie wszystkich uczestników konkursu  drobnym prezentem nie wyczerpuje znamion pojęcia „konkurs”.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku z 9 kwietnia 2014 r. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.). Mając na uwadze te pojęcia odnoszące się do „konkursu”, należy stwierdzić, że jedynie ubieganie się o nagrodę (jej wysokość) przez zawodników, trenerów i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej - bez współzawodniczenia, konkurowania między sobą, nie mieści się w pojęciu „konkursu”, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. (sygn. akt II FSK 911/12).

Gdyby jednak okazało się, że te drobne prezenty rozdane wszystkim uczestnikom konkursu związane były z promocją lub reklamą firmy organizującej konkurs, wówczas przychód z tego tytułu korzystałby ze zwolnienia od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę