Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Formy i zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji

0 914

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może gromadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą (akta osobowe i dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w formie papierowej lub elektronicznej (dalej: e-dokumentacja) – obie są równoważne (art. 94 pkt 9a i art. 9411 k.p.).

Od tego dnia pracodawca ma również prawo (brak obowiązku) przejścia z jednej f...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź