Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Kiedy do wynagrodzenia twórców można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

0 993

Pracownik, który tworzy dzieło ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jednak jeśli mają one być zastosowane jedynie do części otrzymywanego przez niego wynagrodzenia, część ta musi by dokładnie określona.

Stanowisko takie wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0113-KDIPT3...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź