Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu. Otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze w wys. 1050 zł brutto. Pracodawca otrzymał zajęcie komornicze celem zaspokojenia należności: alimenty bieżące, alimenty zaległe oraz zaległości dla Funduszu Alimentacyjnego. Jaką kwotę pracodawca musi przekazać komornikowi?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca musi przekazać komornikowi 3/5 należnego pracownikowi wynagrodzenia, czyli 478,50 zł.

UZASADNIENIE

W  myśl art. 87 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Zatem w  pierwszej kolejności pracodawca musi odliczyć z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.