Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzamy zatrudnić pracownika na 1/4 etatu. Pracownik będzie wykonywał prace porządkowe (utrzymanie czystości na blokach). Na dzień podpisania umowy nie będziemy wiedzieć w jakie dni przez ile godzin będzie pracownik wykonywał powierzone obowiązki. Proszę o informację jak powinniśmy ustalać godziny pracy pracownika i jak go o nich informować. Praktycznie z dnia na dzień będziemy wiedzieć w którym dniu na ile godzin jest nam potrzebny pracownik. Czy na początku każdego tygodnia lub miesiąca możemy sporządzać grafik pracy pracownika, a jeżeli będzie potrzeba go zmodyfikować.

Odpowiedź

Rozkład czasu pracy danego pracownika nie pełnoetatowego może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

 

Uzasadnienie

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracownika polega na przestrzeganiu norm czasu pracy i wymiaru czasu pracy. Normy czasu pracy to maksymalna liczba godzin w ciągu doby i tygodnia, jaką pracownik powinien wypracować. Natomiast wymiar czasu pracy oznacza maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować w okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy zależy od długości okresu rozliczeniowego oraz od wielkości etatu, na jakim pracownik jest zatrudniony.

Wymiar czasu pracy ustala się na dany okres rozliczeniowy z uwzględnieniem normy dobowej (dopuszczalna liczba godzin pracy na dobę, niestanowiąca pracy w godzinach nadliczbowych), która wynosi 8 godzin, oraz normy średniotygodniowej wynoszącej przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu.

Jeśli więc okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, to przykładowo wymiar czasu pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.