Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba zatrudniona od kwietnia 2015 r. przebywająca w okresie ochronnym została zwolniona przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych za porozumieniem stron. Następnego dnia przysłała oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodny na rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn lezących po stronie zakładu pracy z dniem 1 marca, bez okresu wypowiedzenia. Oświadczam, że nie wniosę skargi do sądu pracy z tytułu ochrony w 4 letnim okresie przedemerytalnym”. Co mam wpisać w świadectwo pracy jako powód rozwiązania umowy? Jakie są skutki takiego zwolnienia w UP?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W ustępie 4 ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.