Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA

4 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Udział w konferencji, a podatek dochodowy i składki ZUS

263

Wysłaliśmy pracownika w podróż służbową na konferencję celem podniesienia kwalifikacji zawodowych. Opłaciliśmy nie tylko udział pracownika w konferencji, ale także wydzieloną część opłaty w kwocie 200 zł na dodatkową wycieczkę organizowaną przez prowadzących konferencję. Czy udział w konferencji i opłata za wycieczkę 200 zł jest dla pracownika opodatkowanym i oskładkowanym przychodem ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Kwota poniesiona przez Państwa na konferencję i wycieczkę towarzyszącą konferencji w ramach odbytej podróży służbowej, będzie podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu, jeśli nie ma na celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość nieodpłatnych świadczeń. Na tej podstawie należałoby uznać, że świadczenie na rzecz pracownika w postaci opłacenia jego udziału zarówno w konferencji jak i wycieczce podlega opodatkowaniu.

Należy jednak pamiętać, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT taki przychód może korzystać ze zwolnienia od podatku. Warunkiem zwolnienia jest, aby wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę miała na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przez co rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). O ile zatem udział w konferencji jest podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, to od wartości świadczenia na konferencję podatku płacić nie trzeba. Ocena czy konferencja ma związek z podn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.