Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Jak ustalić okres przechowywania dokumentacji i kiedy o nim informować

209

Czy pracownikowi zatrudnionemu w 2018 r. a zwolnionemu w 2019 r. przekazuje się informację o 50–letnim okresie przechowywania akt osobowych? Jaki obowiązuje okres przechowywania akt osobowych – 50 czy 10 lat – pracownika, który podjął pierwszą pracę w naszym zakładzie pracy w 2018 r. a od 1 stycznia 2019 r. podpisał kolejną umowę?

Odpowiedź

Nie, informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej dołącza się wyłącznie do świadectwa pracy dla stosunków pracy zawartych po 1 stycznia 2019 r. Dla stosunku pracy, który został nawiązany od tej właśnie daty, okres archiwizacji dokumentacji wynosi 10 lat.

 

Uzasadnienie

W myśl art. 946 kodeksu pracy (dalej k.p.), pracodawca musi dołączać do świadectwa pracy, wydawanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, informację o:

 

  • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został zakończony (pierwszy lub ponownie nawiązany),

  • możliwości jej odbioru do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie po upływie wskazanego okresu archiwizacji,

  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym terminie.

 

Przepis ten wyraźnie wskazuje, że chodzi o okresy archiwizacji wymienione art. 94 pkt 9b i art. 945 § 2 k.p., czyli wyłącznie o 10–letni czas przechowywania dokumentacji. W takim razie obowiązek dołączenia informacji istnieje tylko w przypadku stosunków pracy zawartych po 1 stycznia 2019 r. (tak też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 7 grudnia 2018 r., Dziennik Gazeta Prawna z 17 stycznia 2019 r.). Wobec stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. o skróconym okresie archiwizacji z 50 do 10 lat, a także o prawie i terminie odbioru dokumentacji, informuje pracodawca i ZUS w związku ze złożeniem raportu informacyjnego. Czynią to na podstawie art. 41c oraz 41d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawy systemowej).

Od 1 stycznia 201...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę