Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Jak ustalić okres przechowywania dokumentacji i kiedy o nim informować

0 1023

Czy pracownikowi zatrudnionemu w 2018 r. a zwolnionemu w 2019 r. przekazuje się informację o 50–letnim okresie przechowywania akt osobowych? Jaki obowiązuje okres przechowywania akt osobowych – 50 czy 10 lat – pracownika, który podjął pierwszą pracę w naszym zakładzie pracy w 2018 r. a od 1 stycznia 2019 r. podpisał kolejną umowę?

Odpowiedź

Nie, informację o o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź