Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Karta Nauczyciela

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Ministerialny projekt zmian w Karcie Nauczyciela skierowany do konsultacji

191

Główne zmiany zaproponowane przez MEN w nowelizacji Karty Nauczyciela obejmują podwyżki pensji nauczycieli od 1 września 2019 r., rozszerzenie dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczycieli stażystów. Projekt trafił już do konsultacji.

Zgodnie z projektem, os 1 września 2019 r. pensje nauczycieli wzrosną o 5%. Oznacza to, że  zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie w przypadku nauczyciela stażysty o 371 zł; kontraktowego o 381 zł; mianowanego o 432 zł; nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Automatycznie wzrosną również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego : dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno–rentowe oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zgodnie z propozycjami przedstawionymi stronie związkowej w projekcie ustawy rozszerzono uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych (od września 2020 r.). Dla nauczyciela kontraktowego – 200 zł, dla nauczyciela mianowanego – 400 zł, a dla nauczyciela dyplomowanego – 500 zł.

Novum w projekcie ustawy jest propozycja wprowadzenie „świadczenia na start”. Świadczenie to w wysokości 1000 zł będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom. Będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie to nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.