Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

4 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Dorosłe i całkowicie niezdolne do pracy dziecko zmarłego pracownika też ma prawo do odprawy pośmiertnej

335

Zmarł nasz pracownik. Osierocił syna, który jest już co prawda pełnoletni, ale zupełnie niezdolny do pracy. Mamy problem czy wypłacić mu odprawę pośmiertną, bo nie przedstawił nam żadnych dokumentów z ZUS potwierdzających, że posiada prawa do renty rodzinnej po zmarłym ojcu.

Odpowiedź

Pracodawca powinien wypłacić odprawę pośmiertną dorosłemu dziecku pracownika, jeśli jest ono całkowicie niezdolne do pracy a niezdolność ta powstała do ukończenia przez nie 16 roku życia albo w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Fakt, że dziecko to nie uzyskało renty rodzinnej nie ma w tym przypadku znaczenia. Brak dokumentów z ZUS nie jest więc przeszkodą przed wypłatą tego świadczenia.

 

Uzasadnienie

W razie śmierci pracownika, która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby jego rodzinie przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej. Zgodnie z art. 93 § 1 k.p. do świadczenia tego uprawnieni są:

 

  • małżonek pracownika;

  • inni członkowie jego rodziny jeśli tylko spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Rentę rodzinną otrzymać mogą poza małżonkiem zmarłego:

 

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  • rodzice (przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).

 

Odprawa dla dorosłych dzieci

Z kolei prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom jeśli:

 

  • nie ukończyły one 16 lat albo

  • ukończyły co prawda 16 lat, ale nadal uczą się w szkole. Mogą one ubiegać się o przyznanie im renty rodzinnej do ukończenia 25 roku życia. Obowiązuje przy tym zasada, zgodnie z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.