Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Czy bilety na dojazdy komunikacją miejską mogą być u pracowników zwolnione ze składek na ZUS

185

Zamierzamy niektórym pracownikom (niezmotoryzowanym) wydawać zakupione okresowe bilety komunikacji miejskiej w formie imiennych kart miejskich. Została w tej sprawie podjęta uchwała zarządu (nie posiadamy regulaminu wynagradzania). Bilety będą w pełni finansowane przez pracodawcę. Czy taki rodzaj świadczenia może korzystać ze zwolnienia ze składek na ZUS?

ODPOWIEDŹ

Tak, bilety na dojazdy środkami komunikacji miejskiej podlegają zwolnieniu ze składek na ZUS.

 

UZSADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, poza wynagrodzeniem chorobowym oraz przychodami wyłączonymi przez ustawodawcę z oskładkowania.  Jedno ze zwolnień obejmuje korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Z powyższego wynika, że z wyłączenia korzystają przychody, które spełniają następujące warunki (łącznie):

 

  1. wynikają z wymienionych przepisów o wynagradzaniu (takim przepisem może być uchwała zarządu np. spółki pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.